Vad är units, och varför använder alla dem fel?

Publicerades för

När jag började med sports betting var units ett begrepp som mest bara användes av nördarna, mig själv inkluderad. I dag är det välspritt, vilket är jättebra - men det händer fortfarande ofta att folk undrar vad det är, och det händer ännu oftare att folk som redan använder units gör det fel. Så vi kör ett litet bloginlägg om saken.

Vad är units?

Units är en fiktiv valuta som används för att bokföra spel och jämföra resultat. Du lägger fortfarande dina spel i kronor, euro, dollar, eller whatever - men när du ska föra in dem i spelboken eller skryta över hur bra du gått konverterar du till units.

Öh, varför?

Problemet är att om du spelat för 160 kr säger det absolut ingenting. Vad innebär det för någon som har en spelkassa på 120 000 kr? Vad innebär det för någon vars spelkassa är på 800 kr? Och framför allt: vad säger det om din egen spelkassa?

Antingen betyder de 160 kronorna att du i praktiken berättar hur mycket pengar du har att spela för - eller så säger det ingenting alls för någon som du delar spelet med. Inget av det brukar vara särskilt önskvärt. Det gör det också svårt för spelare med stora kunskaper men lite pengar att nå ut med sina spel, samtidigt som dåliga spelare med mycket pengar lätt får för mycket uppmärksamhet.

Genom att köra i units kvittar det hur stor din eller någon annans spelkassa är. Du definierar vad en unit innebär och sedan kör du på det, så är det enkelt att jämföra med andra.

Hur mycket är en unit då?

Ja, det här är knäckfrågan, och den är nära besläktad med frågan "hur mycket bör jag satsa på ett spel?"

I grunden brukar sägas att du själv bestämmer hur mycket en unit är, men att det bör ligga på en låg procentandel av din totala spelkassa. Vanliga belopp är på mellan 0.5 och 2 procent. (Själv ligger jag på ca 0.8 procent efter en mycket gedigen statistisk analys jag gjorde 2007... borde antagligen göra en ny uträkning vilket år som helst.)

Det är också därför folk en gång i tiden bytte till units. När du delar ditt spel med andra och har satsat 1 u, då kan de förutsätta att det innebär någonstans i paritet med 1 % av din spelkassa, give or take, och de kan enkelt själva räkna om till sina egna units om de vill rygga dig.

Varför kör folk 1-10 units?

Ganska fort uppstod ett problem med units: om du bara kör rakt av med 1 u per spel (detta kallas "flat") finns det inget utrymme för att ändra din bet sizing utifrån hur du värderar spelen. Om du har ett spel som är extra superbra är det matematiskt gynnsamt att satsa mer på det än du brukar (mer om det i ett separat inlägg senare). Så vad gör du då? Jo, du kanske satsar 2 units i stället.

Med andra ord: om dina värderingar av ett spel påverkar hur mycket du satsar på spelet behöver du justera din units-skala.

Det finns dock två stora problem med det här:

1. Folk på Twitter sätter "MAXBET!!!" hela jävla tiden. Detta är ett uttryck som seriösa spelare använder mycket sparsamt och enbart vid sällsynta tillfällen. Någon som hittar maxbets non-stop bör betraktas med ytterst försiktiga ögon.

2. Skalan måste fixeras för att units-systemet ska kunna fungera som en jämförelse.

Vad innebär det att fixera units-skalan?

Även om du kör med (till exempel) 1-10 units per bet så behöver du avgöra på något sätt vad som skulle motsvara 1 unit i ett flat bet. Annars kan någon som ryggar dig omöjligt veta hur du har värderat spelet. Att sätta 8/10 units på ett spel utan att berätta vad det innebär är principiellt samma sak som att säga att "spelet är jättebra!" utan att ge någon extra info.

Ett mycket enkelt sätt att lösa problemet på vore att låta 5/10 u i ett relativt system motsvara 1 u flat. Då blir 10/10 u relativt till 2 u flat. Men det går också att fixera skalan annorlunda. Att köra på 1-10 rakt av utan att ha definierat vad detta innebär är oerhört vanligt, men är också en varningsflagga eftersom du som ryggare omöjligt kan avgöra om det är matematiskt befogat av spelaren eller inte.

Det är också mycket vanligt på - igen - Twitter att köra 1-10 units men sedan ändå lägga nästan alla spel inom intervallet 7-9 units. Detta är i praktiken samma sak som att fixera skalan så att ca 8/10 u motsvarar 1 u flat. Folk som gör så borde rimligen helt enkelt radera de första 1-6/10 u från sitt system helt, om de ändå inte tänker spela på sådana spel.

Vad innebär det här för resultatjämförelser?

Ett stort, grundläggande problem är att det inte längre går att jämföra resultat genom att räkna vunna units.

Om någon lägger spel på en skala 1-5 u och en annan på 1-10, där båda gått 200 u plus över en tremånadersperiod - vem tror du då har gått bäst? Även bortsett från att det är omöjligt att avgöra utan att ha fixerat skalorna förefaller det väldigt troligt att den som vunnit 200 u trots att hen antagligen lagt avsevärt mindre insatser i snitt ska ha gått bäst.

I stället har ROI - return on investment - tagit över som måttstock. Det är en mycket bättre bedömningsfaktor hur som helst, så det är bara positivt anyway. En ROI på 108.4 %, t.ex., betyder helt enkelt att på 100 satsade units har spelaren fått 108.4 tillbaka.

Det är egentligen också ett ämne för ett eget inlägg, men ROI anger alltså snittvinsten per bet. Givet ROI på 105 %, tusen lagda spel, och hundra kronor per bet innebär det en vinst på 1000 *  (100 * 1.05 - 100) = 5000 kr.

(ROI kan anges antingen som 1.00 eller 100 % beroende på vad du föredrar för notationstyp, men det är svårt att blanda ihop i praktiken så det har inte så stor betydelse.)

Så basically tycker du att alla är oseriösa?

Yes, nu har du fattat!

Nej, men allvarligt - det finns flera nivåer av sports betting som alla är viktiga att förstå för att kunna bli vinnande i längden.

1. Du måste kunna värdera matcher.

2. Du måste kunna omsätta din värdering i procentchanser och därmed i odds.

3. Du måste kunna hantera din spelkassa.

Det finns många som är duktiga på en eller två saker men inte på alla tre. Men notera att inget av dem är relevant för det vi snackat om ovan!

Jag vill vara tydlig med det: att använda units-systemet handlar enbart om att effektivt kommunicera ut till andra och kunna jämföra deras resultat. Det är inget som ska påverka ditt eget spelande mer än att du själv måste ha bestämt hur du ska avgöra storleken på dina spel. Däremot har det stor betydelse för folk som ska rygga dig - och för dig själv när du ryggar andra.

Med dagens möjligheter att snabbt sprida spel över hela internet är det därför mycket viktigare än någonsin att förstå koncepten bakom units - men folk är också sämre på det än någonsin. Så var försiktig, och fråga om du är osäker.

Ett inlägg av
Joel Hinz Joel Hinz
Eller anslut via

Genom att logga in, registrera dig eller koppla konto till Facebook, Google eller Twitter bekräftar du att du är myndig.

Eller anslut via

Genom att logga in, registrera dig eller koppla konto till Facebook, Google eller Twitter bekräftar du att du är myndig.

Återställ lösenord
Avbryt
Logga in
Eller anslut via

Genom att logga in, registrera dig eller koppla konto till Facebook, Google eller Twitter bekräftar du att du är myndig.

Registrera dig
Eller anslut via

Genom att logga in, registrera dig eller koppla konto till Facebook, Google eller Twitter bekräftar du att du är myndig.

Glömt lösenord